PN-EN 1052-1:2000 - wersja polska

Bez VAT: 53,50  PLN Z VAT: 65,81  PLN
Metody badań murów -- Określenie wytrzymałości na ściskanie

Zakres

Ustalono metodę określenia wytrzymałości na ściskanie murów. Podano wskazówki dotyczące przygotowania próbek, sezonowania wymaganego przed badaniami, urządzenia badawczego, metody badań, sposobu obliczeń i zawartości sprawozdania z badań

* wymagane pola

Bez VAT: 53,50  PLN Z VAT: 65,81  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 1052-1:2000 - wersja polska
Tytuł Metody badań murów -- Określenie wytrzymałości na ściskanie
Data publikacji 03-07-2000
Liczba stron 14
Grupa cenowa G
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 233, Konstrukcji Murowanych
Wprowadza EN 1052-1:1998 [IDT]
ICS 91.080.30