PN-EN 12350-5:2019-08 - wersja polska

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN
Badania mieszanki betonowej -- Część 5: Badanie konsystencji metodą stolika rozpływowego

Zakres

W niniejszym dokumencie określono metodę oznaczania rozpływu mieszanki betonowej. Metody tej nie stosuje się do betonów samozagęszczalnych, komórkowych, jamistych ani mieszanek betonowych z kruszywem o deklarowanym maksymalnym wymiarze ziarn (Dmax) przekraczającym 63 mm.
Metoda badania rozpływu jest czuła na zmiany konsystencji mieszanki betonowej, które odpowiadają wartościom rozpływu w granicach od 340 mm do 620 mm. Poza tym przedziałem badanie metodą stolika rozpływowego może okazać się niemiarodajne i wówczas zaleca się wzięcie pod uwagę innych metod oznaczania konsystencji.

* wymagane pola

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 12350-5:2019-08 - wersja polska
Tytuł Badania mieszanki betonowej -- Część 5: Badanie konsystencji metodą stolika rozpływowego
Data publikacji 25-08-2022
Liczba stron 14
Grupa cenowa G
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 274, Betonu
Wprowadza EN 12350-5:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN 12350-5:2011 - wersja polska
ICS 91.100.30