PN-EN 12681-1:2018-01 - wersja angielska

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN
Odlewnictwo -- Badania radiograficzne -- Część 1: Techniki błon radiograficznych

Zakres

Niniejsza Norma Europejska zawiera specjalne procedury dotyczące radiografii przemysłowej z wykorzystaniem promieniowania X lub gamma, stosując NDT (badania nieniszczące) do wykrywania nieciągłości technikami błon radiograficznych. Ta część EN 12681 określa wymagania dotyczące badań odlewów technikami błon radiograficznych.
Błony radiograficzne po ekspozycji i przetworzeniu stają się radiogramami o różnym zakresie gęstości optycznej. Radiogramy są przeglądane i oceniane za pomocą przemysłowych radiograficznych negatoskopów.
Ta część EN 12681 określa zalecaną procedurę doboru warunków postępowania i praktyki radiograficznej.
Procedury te są stosowane do odlewów wytwarzanych w dowolnym procesie odlewania, zwłaszcza ze staliwa, żeliwa, aluminium, kobaltu, miedzi, magnezu, niklu, tytanu, cynku i ich stopów.
UWAGA Niniejsza Norma Europejska jest zgodna z EN ISO 5579.
Ta część niniejszej Normy Europejskiej nie ma zastosowania dla:
- badań radiograficznych odlewów wykorzystywanych w przestrzeni kosmicznej (patrz prEN 2002-21);
- badań radiograficznych złączy spawanych (patrz EN ISO 17636-1);
- radiografii detektorów cyfrowych (patrz prEN 12681-2);
- badań radiologicznych (patrz EN 13068, wszystkie części)

* wymagane pola

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 12681-1:2018-01 - wersja angielska
Tytuł Odlewnictwo -- Badania radiograficzne -- Część 1: Techniki błon radiograficznych
Data publikacji 24-01-2018
Liczba stron 50
Grupa cenowa T
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 301, Odlewnictwa
Wprowadza EN 12681-1:2017 [IDT]
Zastępuje PN-EN 12681:2005 - wersja polska
ICS 77.040.20