PN-EN ISO 9934-1:2017-02 - wersja angielska

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN
Badania nieniszczące -- Badania magnetyczne proszkowe -- Część 1: Zasady ogólne

Zakres

W niniejszym dokumencie określono ogólne zasady magnetycznego proszkowego badania materiałów ferromagnetycznych. Badanie magnetyczne proszkowe stosowane jest przede wszystkim do wykrywania nieciągłości naruszających spójność powierzchni, szczególnie pęknięć. Może ono również wykrywać nieciągłości leżące tuż pod powierzchnią, lecz jego czułość szybko maleje wraz ze zwiększeniem się głębokości zalegania nieciągłości. W niniejszym dokumencie określono zasady przygotowania powierzchni badanego obiektu, techniki magnesowania, wymagania stawiane środkom wykrywającym i sposób ich stosowania w badaniu, zapis i interpretację wyników. Nie określono kryteriów akceptacji. Dodatkowe wymagania dotyczące badania magnetycznego proszkowego określonych wyrobów podano w normach wyrobu (patrz odpowiednie Normy Międzynarodowe i Normy Europejskie). W niniejszym dokumencie nie ujęto badania techniką pola szczątkowego.

* wymagane pola

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 9934-1:2017-02 - wersja angielska
Tytuł Badania nieniszczące -- Badania magnetyczne proszkowe -- Część 1: Zasady ogólne
Data publikacji 14-02-2017
Liczba stron 28
Grupa cenowa N
Sektor SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
Organ Techniczny KT 7, Badań Nieniszczących
Wprowadza EN ISO 9934-1:2016 [IDT], ISO 9934-1:2016 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 9934-1:2015-11 - wersja angielska
ICS 19.100