PN-T-06580-02:1989 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Ochrona pracy w polach elektromagnetycznych częstotliwości 1 do 100 kHz -- Przyrządy do pomiaru natężenia pola -- Ogólne wymagania i badania

Zakres

Przedmiotem normy są ogólne wymagania i badania dotyczące przyrządów stosowanych jako mierniki równoważnych natężeń pól elektrycznych i magnetycznych, występujących na stanowiskach pracy w pobliżu urządzeń generujących prąd sinusoidalny bądź impulsowy o częstotliwości 1 - 100 kHz. Wymagania normy powinny być stosowane przy projektowaniu, produkcji i legalizacji przyrządów.

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-T-06580-02:1989 - wersja polska
Tytuł Ochrona pracy w polach elektromagnetycznych częstotliwości 1 do 100 kHz -- Przyrządy do pomiaru natężenia pola -- Ogólne wymagania i badania
Data publikacji 30-12-1989
Data wycofania 24-11-2016
Liczba stron 4
Grupa cenowa B
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 104, Kompatybilności Elektromagnetycznej
ICS 17.220.20, 13.280