PN-EN 50413:2009 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 50413:2020-08 - wersja angielska

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN
Norma podstawowa w zakresie metod pomiarów i obliczeń ekspozycji ludzi w polach elektrycznych, magnetycznych i elektromagnetycznych (0 Hz-300 GHz)

Zakres

Niniejsza Norma Europejska stanowi podstawę do ustalenia metod pomiaru i obliczeń wielkości związanych z oceną ekspozycji ludzi w polach elektrycznych, magnetycznych i elektromagnetycznych (EMF) w zakresie częstotliwości od 0 Hz do 300 GHz. Głównym celem normy podstawowej jest zapewnienie wspólnej podstawy i informacji wyjściowych dla odpowiednich norm EMF. Norma podstawowa nie może być zbyt szczegółowa ze względu na szeroki zakres rozpatrywanych częstotliwości i wielką liczbę możliwych zastosowań pól. W związku z tym nie jest możliwe podanie w normie podstawowej szczegółowych metod pomiarów lub obliczeń. Niniejsza norma dostarcza metod ogólnych jedynie dla tych kategorii wyrobów i miejsc pracy, dla których nie podano odpowiednich procedur oceny w istniejących podstawowych normach europejskich. Jeśli nie istnieje stosowna norma europejska EMF odnosząca się do określonej kategorii wyrobu lub miejsca pracy, ocenę należy przeprowadzić zgodnie z niniejszą normą. Jeśli nie istnieje stosowna norma europejska EMF, ale jest opracowana możliwa do zastosowania procedura oceny w innej normie europejskiej EMF, należy zastosować tę procedurę. Niniejsza norma dotyczy wielkości, które można zmierzyć lub obliczyć dla wolnej przestrzeni, ze szczególnym uwzględnieniem natężenia pola elektrycznego i magnetycznego albo gęstości mocy oraz obejmuje pomiary i obliczenia wielkości wewnątrz ciała, które tworzą podstawy dla wytycznych ochrony. W szczególności norma dostarcza następujące informacje: -- Definicje i terminologia, -- Charakterystyki pól elektrycznych, magnetycznych i elektromagnetycznych, -- Pomiary wielkości ekspozycji, -- Wymagania w odniesieniu do aparatury pomiarowej, -- Metody kalibracji, -- Technika i procedury pomiarów do oceny ekspozycji, -- Metody obliczeń do oceny ekspozycji

* wymagane pola

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 50413:2009 - wersja polska
Tytuł Norma podstawowa w zakresie metod pomiarów i obliczeń ekspozycji ludzi w polach elektrycznych, magnetycznych i elektromagnetycznych (0 Hz-300 GHz)
Data publikacji 31-01-2013
Data wycofania 13-08-2020
Liczba stron 55
Grupa cenowa U
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 104, Kompatybilności Elektromagnetycznej
Wprowadza EN 50413:2008 [IDT]
ICS 17.220.20, 33.100.01
Zastąpiona przez PN-EN 50413:2020-08 - wersja angielska