PN-EN ISO 11890-1:2008 - wersja polska

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN
Farby i lakiery -- Oznaczanie zawartości lotnych związków organicznych (VOC) -- Część 1: Metoda różnicowa

Zakres

Ustalono metodę oznaczania zawartości lotnych związków organicznych (VOC) w farbach, lakierach i w surowcach do nich, stosowaną wówczas, gdy spodziewana zawartość VOC jest większa niż 15 % (ułamek masowy). W metodzie założono, że lotną substancją jest albo woda, albo substancja organiczna. Opisano zasadę metody, sposób pobierania próbek i wykonania badania, metody obliczania, precyzję oraz protokół badania

* wymagane pola

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 11890-1:2008 - wersja polska
Tytuł Farby i lakiery -- Oznaczanie zawartości lotnych związków organicznych (VOC) -- Część 1: Metoda różnicowa
Data publikacji 04-09-2008
Liczba stron 13
Grupa cenowa G
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 175, Farb i Lakierów
Wprowadza EN ISO 11890-1:2007 [IDT], ISO 11890-1:2007 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 11890-1:2007 - wersja angielska
ICS 87.040