PN-EN ISO 11890-2:2013-06 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 11890-2:2020-12 - wersja angielska

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN
Farby i lakiery -- Oznaczanie zawartości lotnych związków organicznych (VOC) -- Część 2: Metoda chromatografii gazowej

Zakres

Niniejsza część ISO 11890 jest jedną z serii norm dotyczących pobierania próbek oraz badania farb, lakierów i produktów podobnych. Ustalono w niej metodę oznaczania zawartości lotnych związków organicznych (VOC) w farbach, lakierach i w surowcach do nich. Niniejszą część preferuje się wówczas, gdy spodziewana zawartość VOC jest większa niż 0,1 % (ułamek masowy) i mniejsza niż około 15 % (ułamek masowy). Jeżeli zawartość VOC jest większa niż około 15 % (ułamek masowy), można stosować metodę mniej skomplikowaną, podaną w ISO 11890-1. W niniejszej metodzie założono, że lotną substancją jest albo woda, albo substancja organiczna. Niemniej, mogą być obecne inne lotne związki nieorganiczne i może być potrzebne ich ilościowe oznaczanie inną odpowiednią metodą i uwzględnienie tego w obliczeniach.

* wymagane pola

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 11890-2:2013-06 - wersja polska
Tytuł Farby i lakiery -- Oznaczanie zawartości lotnych związków organicznych (VOC) -- Część 2: Metoda chromatografii gazowej
Data publikacji 10-09-2014
Data wycofania 29-12-2020
Liczba stron 24
Grupa cenowa M
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 175, Farb i Lakierów
Wprowadza EN ISO 11890-2:2013 [IDT], ISO 11890-2:2013 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 11890-2:2007 - wersja polska
ICS 87.040
Zastąpiona przez PN-EN ISO 11890-2:2020-12 - wersja angielska