PN-EN ISO 11890-2:2020-12 - wersja angielska

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN
Farby i lakiery -- Oznaczanie zawartości lotnych związków organicznych (VOC) i/lub półlotnych związków organicznych (SVOC) -- Część 2: Metoda chromatografii gazowej

Zakres

Niniejszy dokument ma zastosowanie do oznaczania VOC i SVOC o przewidywanej zawartości VOC i/lub SVOC większej niż 0,01 % (ułamek masowy) aż do 100 % (ułamek masowy).
Metodę podaną w ISO 11890-1 stosuje się, gdy zawartość VOC jest większa niż 15 % (ułamek masowy). Niniejszy dokument (metoda ISO 11890-2) stosuje się, gdy system zawiera VOC i SVOC, ponieważ na wynik VOC wg ISO 11890-1 może mieć wpływ SVOC. W przypadku zawartości VOC mniejszej niż 0,1 % alternatywnie stosuje się metodę fazy nadpowierzchniowejN1) opisaną w ISO 17895. ISO 11890-1
i ISO 17895 nie mogą być stosowane do oznaczania zawartości SVOC.
UWAGA 1 Niektóre składniki wyrobów lakierowych i surowców do nich mogą się rozkładać podczas analizy i powodować sztuczne sygnały VOC i/lub SVOC. Podczas oznaczania VOC i/lub SVOC w wyrobach lakierowych i surowcach do nich sygnały te są artefaktami metody i nie są brane pod uwagę (przykłady podano w Załączniku B).
W niniejszej metodzie przyjęto, że lotną substancją jest albo woda, albo substancja organiczna. Jednak mogą być obecne inne lotne związki nieorganiczne i może być wymagane ich oznaczanie ilościowe inną odpowiednią metodą i uwzględnienie tego w obliczeniach. Metody określonej w niniejszym dokumencie nie stosuje się do oznaczania zawartości wody.
UWAGA 2 Jeśli w wyrobie lakierowym lub surowcach do niego są obecne kwasy organiczne lub zasady wraz z ich odpowiednimi solami, oznaczana ilość za pomocą niniejszej metody może nie być dokładna ze względu na zmianę równowagi kwasowej lub zasadowej.

* wymagane pola

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 11890-2:2020-12 - wersja angielska
Tytuł Farby i lakiery -- Oznaczanie zawartości lotnych związków organicznych (VOC) i/lub półlotnych związków organicznych (SVOC) -- Część 2: Metoda chromatografii gazowej
Data publikacji 29-12-2020
Liczba stron 52
Grupa cenowa U
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 175, Farb i Lakierów
Wprowadza EN ISO 11890-2:2020 [IDT], ISO 11890-2:2020 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 11890-2:2013-06 - wersja angielska, PN-EN ISO 11890-2:2013-06 - wersja polska
ICS 87.040