PN-EN ISO 11890-2:2020-12 - wersja angielska

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN
Farby i lakiery -- Oznaczanie zawartości lotnych związków organicznych (VOC) i/lub półlotnych związków organicznych (SVOC) -- Część 2: Metoda chromatografii gazowej

Zakres

Niniejszy dokument ma zastosowanie do oznaczania VOC i SVOC jeśli spodziewana zawartość VOC i/lub SVOC jest większa niż 0,01 % (ułamek masowy) do 100 % (ułamek masowy).

Jeżeli zawartość VOC jest większa niż 15 % (ułamek masowy), jest stosowana metoda podana w ISO 11890-1. Niniejszy dokument (metoda ISO 11890-2) jest stosowany jeśli system zawiera VOC i SVOC ponieważ wynik VOC wg ISO 11890-1 może być zmieniony przez SVOC.
W przypadku zawartości VOC mniejszej niż 0,1% alternatywnie można zastosować metodę head space opisaną w ISO 17895. ISO 11890-1 i ISO 17895 nie mogą być stosowane do oznaczania zawartości SVOC.

UWAGA 1 Niektóre składniki wyrobów lakierowych i surowców do nich mogą się rozkładać podczas analizy powodując pojawianie się zafałszowanych sygnałów VOC i/lub SVOC. Podczas oznaczania VOC i/lub SVOC w wyrobach lakierowych i w surowcach do nich, sygnały te stanowią artefakty metody i nie należy ich brać pod uwagę (przykłady podano w Załączniku B).

W niniejszej metodzie założono, że lotną substancją jest albo woda, albo substancja organiczna. Jednak mogą być obecne inne lotne związki nieorganiczne i może być potrzebne ich ilościowe oznaczanie inną odpowiednią metodą i uwzględnienie tego w obliczeniach. Metoda określona w niniejszej normie nie ma zastosowania do oznaczania zawartości wody.

UWAGA 2 Jeśli w wyrobach lakierowych lub surowcach do nich obecne są kwasy organiczne lub zasady i ich odpowiednie sole, ich ilość oznaczona tą metodą może nie być dokładna ze względu na zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej.

* wymagane pola

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 11890-2:2020-12 - wersja angielska
Tytuł Farby i lakiery -- Oznaczanie zawartości lotnych związków organicznych (VOC) i/lub półlotnych związków organicznych (SVOC) -- Część 2: Metoda chromatografii gazowej
Data publikacji 29-12-2020
Liczba stron 52
Grupa cenowa U
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 175, Farb i Lakierów
Wprowadza EN ISO 11890-2:2020 [IDT], ISO 11890-2:2020 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 11890-2:2013-06 - wersja angielska, PN-EN ISO 11890-2:2013-06 - wersja polska
ICS 87.040