PN-EN ISO 15184:2020-07 - wersja angielska

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN
Farby i lakiery -- Oznaczanie twardości powłoki metodą ołówkową

Zakres

W niniejszym dokumencie ustalono metodę oznaczania twardości powłoki przez nacisk na powłokę ołówków o znanej twardości.

Badanie można wykonać na pojedynczej powłoce z farby, lakieru lub podobnego produktu, lub na nawierzchniowej powłoce systemu wielopowłokowego.

Stwierdzono, że ta szybka metoda nie jest użyteczna do porównywania twardości ołówkowej różnych powłok. Jest ona bardziej przydatna do względnej oceny serii pomalowanych płytek, wskazujących znaczące różnice w twardości ołówkowej.

Metodę stosuje się tylko w przypadku gładkich powierzchni.

* wymagane pola

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 15184:2020-07 - wersja angielska
Tytuł Farby i lakiery -- Oznaczanie twardości powłoki metodą ołówkową
Data publikacji 01-07-2020
Liczba stron 18
Grupa cenowa J
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 175, Farb i Lakierów
Wprowadza EN ISO 15184:2020 [IDT], ISO 15184:2020 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 15184:2013-04 - wersja angielska, PN-EN ISO 15184:2013-04 - wersja niemiecka
ICS 87.040