PN-EN ISO 2409:2021-03 - wersja polska

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN
Farby i lakiery -- Badanie metodą siatki nacięć

Zakres

W niniejszym dokumencie ustalono metodę badania do oceny odporności powłok z farb
i lakierów (łącznie z bejcami do drewna) na odwarstwianie się od podłoży w wyniku nacięcia powłoki w postaci prostokątnej siatki nacięć, przechodzących przez powłokę do podłoża. Właściwość ta, oznaczana niniejszą doświadczalną metodą badania, zależy, wśród innych czynników, od adhezji powłoki albo do poprzedniej warstwy, albo do podłoża. Niniejszej metody badania nie można jednak traktować jako sposobu pomiaru adhezji.
UWAGA 1 Jeżeli wymagany jest pomiar adhezji, patrz metoda opisana w ISO 4624.
UWAGA 2 Chociaż to badanie przewidziane jest przede wszystkim do stosowania w laboratorium, nadaje się również do badania terenowego.
Opisaną metodę można stosować albo jako badanie spełnia/nie spełnia, albo, gdy warunki są odpowiednie, jako badanie do klasyfikacji sześciostopniowej. Jeżeli stosuje się ją do systemu powłokowego, można dokonać oceny odporności na odwarstwianie się od siebie pojedynczych warstw powłoki.
Badanie można wykonać na gotowym przedmiocie i/lub na specjalnie przygotowanych próbkach do badań.
Chociaż niniejsza metoda ma zastosowanie do farb na twardych (np. metal) i miękkich (np. drewno i tynk) podłożach, te różne podłoża wymagają różnych metod badania (patrz Rozdział 8).
Niniejsza metoda nie nadaje się do powłok o całkowitej grubości większej niż 250 μm ani do powłok z teksturą.
UWAGA 3 Jeżeli niniejszą metodę stosuje się do powłok, które dają szorstką wzorzystą powierzchnię, otrzymuje się wyniki wykazujące za duże odchylenie (patrz również ISO 16276-2).

* wymagane pola

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 2409:2021-03 - wersja polska
Tytuł Farby i lakiery -- Badanie metodą siatki nacięć
Data publikacji 01-07-2022
Liczba stron 20
Grupa cenowa K
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 175, Farb i Lakierów
Wprowadza EN ISO 2409:2020 [IDT], ISO 2409:2020 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 2409:2013-06 - wersja polska, PN-EN ISO 2409:2013-06 - wersja angielska
ICS 87.040