PN-EN ISO 16276-2:2008 - wersja polska

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN
Ochrona konstrukcji stalowych przed korozją za pomocą ochronnych systemów malarskich -- Ocena i kryteria przyjęcia adhezji/kohezji (wytrzymałości na odrywanie) powłoki -- Część 2: Badanie metodą siatki nacięć i metodą nacięcia w kształcie X

Zakres

Ustalono procedury oceny odporności systemów powłokowych, na których wykonano nacięcia w postaci wzoru z prostokątnych kratek (siatka nacięć) lub w postaci X, dochodzące do podłoża

* wymagane pola

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 16276-2:2008 - wersja polska
Tytuł Ochrona konstrukcji stalowych przed korozją za pomocą ochronnych systemów malarskich -- Ocena i kryteria przyjęcia adhezji/kohezji (wytrzymałości na odrywanie) powłoki -- Część 2: Badanie metodą siatki nacięć i metodą nacięcia w kształcie X
Data publikacji 02-09-2008
Liczba stron 15
Grupa cenowa H
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 175, Farb i Lakierów
Wprowadza EN ISO 16276-2:2007 [IDT], ISO 16276-2:2007 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 16276-2:2007 - wersja niemiecka, PN-EN ISO 16276-2:2007 - wersja angielska
ICS 87.020