PN-EN ISO 16276-1:2008 - wersja polska

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN
Ochrona konstrukcji stalowych przed korozją za pomocą ochronnych systemów malarskich -- Ocena i kryteria przyjęcia adhezji/kohezji (wytrzymałości na odrywanie) powłoki -- Część 1: Badanie metodą odrywania

Zakres

Ustalono procedury oceny wytrzymałości na odrywanie ochronnej powłoki lakierowej o dowolnej grubości, nałożonej na podłoże stalowe o grubości co najmniej 10 mm, oparte na metodach stosowanych z różnego typu sprzętem do badania metodą odrywania, oraz kryteria przyjęcia

* wymagane pola

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 16276-1:2008 - wersja polska
Tytuł Ochrona konstrukcji stalowych przed korozją za pomocą ochronnych systemów malarskich -- Ocena i kryteria przyjęcia adhezji/kohezji (wytrzymałości na odrywanie) powłoki -- Część 1: Badanie metodą odrywania
Data publikacji 02-09-2008
Liczba stron 15
Grupa cenowa H
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 175, Farb i Lakierów
Wprowadza EN ISO 16276-1:2007 [IDT], ISO 16276-1:2007 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 16276-1:2007 - wersja angielska
ICS 87.020