PN-EN ISO 16276-1:2007 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 16276-1:2008 - wersja polska

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN
Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich -- Ocena i kryteria odbioru adhezji/kohezji (wytrzymałości na zrywanie) powłoki -- Część 1: Badanie odrywania

Zakres

Ustalono sposoby oceny wytrzymałości na zrywanie ochronnego systemu malarskiego o dowolnej grubości na podłożu stalowym o grubości nie mniejszej niż 10 mm, oparte na metodach z użyciem różnych typów urządzeń do badania odrywania, oraz kryteria odbioru

* wymagane pola

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 16276-1:2007 - wersja angielska
Tytuł Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich -- Ocena i kryteria odbioru adhezji/kohezji (wytrzymałości na zrywanie) powłoki -- Część 1: Badanie odrywania
Data publikacji 02-08-2007
Data wycofania 02-09-2008
Liczba stron 11
Grupa cenowa F
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 175, Farb i Lakierów
Wprowadza EN ISO 16276-1:2007 [IDT], ISO 16276-1:2007 [IDT]
ICS 87.040, 91.080.10
Zastąpiona przez PN-EN ISO 16276-1:2008 - wersja polska