PN-EN ISO 2409:2013-06 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 2409:2021-03 - wersja angielska

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN
Farby i lakiery -- Badanie metodą siatki nacięć

Zakres

Ustalono metodę oceny odporności powłok z farb na odwarstwienie od podłoży w wyniku nacięcia powłoki w postaci prostokątnej siatki, przechodzącej przez powłokę do podłoża. Metodę można stosować albo jako ocenę spełnia/nie spełnia, albo jako badanie do klasyfikacji sześciostopniowej. Podłoża twarde i miękkie wymagają różnych sposobów badania

* wymagane pola

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 2409:2013-06 - wersja angielska
Tytuł Farby i lakiery -- Badanie metodą siatki nacięć
Data publikacji 30-06-2013
Data wycofania 05-03-2021
Liczba stron 26
Grupa cenowa M
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 175, Farb i Lakierów
Wprowadza EN ISO 2409:2013 [IDT], ISO 2409:2013 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 2409:2008 - wersja polska
ICS 87.040
Zastąpiona przez PN-EN ISO 2409:2021-03 - wersja niemiecka, PN-EN ISO 2409:2021-03 - wersja angielska