PN-EN ISO 8502-3:2017-03 - wersja angielska

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN
Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów -- Badania służące do oceny czystości powierzchni -- Część 3: Ocena pozostałości kurzu na powierzchniach stalowych przygotowanych do malowania (metoda z taśmą samoprzylepną)

Zakres

W niniejszej części ISO 8502 opisano metodę oceny obecności pyłu pozostałego na oczyszczonych powierzchniach stalowych przygotowanych do malowania. Dostarcza ona obrazowej skali do oceny średniej ilości pyłu. Dostarcza ona również opisowych klas do oceny średniej wielkości cząstek pyłu.
Opisana metoda jest badaniem jakościowym przydatnym do powierzchni stalowej, przed czyszczeniem, odpowiadającej stopniom skorodowania A, B lub C, określonym w normie ISO 8501-1. Metoda może być stosowana jako próba „zgodności”/”niezgodności” lub w celu uzyskania utrwalonego dowodu obecności pyłu na powierzchni.
UWAGA Skale oceny ilościowej i klasy rozmiaru określone w niniejszej części ISO 8502 pochodzą z normy ISO 4628-1.

* wymagane pola

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 8502-3:2017-03 - wersja angielska
Tytuł Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów -- Badania służące do oceny czystości powierzchni -- Część 3: Ocena pozostałości kurzu na powierzchniach stalowych przygotowanych do malowania (metoda z taśmą samoprzylepną)
Data publikacji 14-03-2017
Liczba stron 22
Grupa cenowa L
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 175, Farb i Lakierów
Wprowadza EN ISO 8502-3:2017 [IDT], ISO 8502-3:2017 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 8502-3:2000 - wersja polska
ICS 25.220.10