PN-EN 1366-3:2005 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 1366-3:2006 - wersja polska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Badania odporności ogniowej instalacji użytkowych -- Część 3: Uszczelnienia przejść instalacji

Zakres

Norma niniejsza określa metodę badania i kryteria oceny zdolności systemu uszczelniającego przejście instalacji do zachowania odporności ogniowej elementu oddzielającego w miejscu, w którym instalacja przechodzi przez element. Z zakresu normy wyłączone są kominy, systemy wentylacyjne, przewody wentylacyjne o określonej odporności ogniowej, szyby i przewody instalacyjne o określonej odporności ogniowej oraz przewody oddymiające

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 1366-3:2005 - wersja angielska
Tytuł Badania odporności ogniowej instalacji użytkowych -- Część 3: Uszczelnienia przejść instalacji
Data publikacji 15-03-2005
Data wycofania 23-06-2006
Liczba stron 38
Grupa cenowa R
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 180, Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów
Wprowadza EN 1366-3:2004 [IDT]
Zastępuje PN-B-02876:1998 - wersja polska
ICS 13.220.50
Zastąpiona przez PN-EN 1366-3:2006 - wersja polska