PN-B-02876:1998 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 1366-3:2005 - wersja angielska

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN
Ochrona przeciwpożarowa budynków -- Badania odporności ogniowej systemów uszczelnień przejść instalacyjnych

Zakres

Podano metodę ustalania odporności ogniowej systemów uszczelnień przejść instalacyjnych w przegrodach budowlanych podczas badania ogniowego w znormalizowanych warunkach. Ustalono zasady klasyfikacji ogniowej systemów uszczelnień przejść instalacyjnych oraz określono kryteria warunków badania. Uszczegółowiono wymagania dotyczące badań odporności ogniowej podane w PN-B-02851-1:1997 w zakresie ciśnienia i pomiarów temperatury

* wymagane pola

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-B-02876:1998 - wersja polska
Tytuł Ochrona przeciwpożarowa budynków -- Badania odporności ogniowej systemów uszczelnień przejść instalacyjnych
Data publikacji 07-09-1998
Data wycofania 15-03-2005
Liczba stron 25
Grupa cenowa M
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 180, Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów
ICS 13.220.50
Zastąpiona przez PN-EN 1366-3:2005 - wersja angielska