PN-EN ISO 8502-6:2020-11 - wersja angielska

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN
Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów -- Badania służące do oceny czystości powierzchni -- Część 6: Ekstrakcja rozpuszczalnych w wodzie zanieczyszczeń do analizy (Metoda Bresle'a)

Zakres

W niniejszym dokumencie opisano metodę ekstrakcji, w celu wykonania analizy, rozpuszczalnych w wodzie zanieczyszczeń z powierzchni, za pomocą elastycznych naczynek w postaci przylepnych celek lub tulei, które można przymocować do dowolnej powierzchni, niezależnie od jej kształtu (płaskiej lub zakrzywionej) i jej ukierunkowania (nachylenia w dowolnym kierunku, łącznie ze skierowaniem ku dołowi).

Opisana metoda jest odpowiednia do oznaczania, w warunkach terenowych, obecności rozpuszczalnych w wodzie zanieczyszczeń przed malowaniem lub podobną obróbką.

Niniejszy dokument nie obejmuje wykonywanej następnie analizy zanieczyszczeń, które zostały rozpuszczone. Metody analizy odpowiednie w warunkach terenowych opisano w innych częściach ISO 8502.

UWAGA Metoda ekstrakcji może dawać fałszywy ujemny wynik lub nie usuwać całego materiału rozpuszczalnego w wodzie z powierzchni z powodu: a) Materiałów rozpuszczalnych ukrywających się w szczelinach lub pod fałdami metalu; b) Materiałów rozpuszczalnych pod warstwami korozji, warstw pasywacyjnych wytwarzanych przez inhibitory korozji, oleju, smaru lub innych niewidocznych cienkich warstw
.

* wymagane pola

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 8502-6:2020-11 - wersja angielska
Tytuł Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów -- Badania służące do oceny czystości powierzchni -- Część 6: Ekstrakcja rozpuszczalnych w wodzie zanieczyszczeń do analizy (Metoda Bresle'a)
Data publikacji 13-11-2020
Liczba stron 24
Grupa cenowa M
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 175, Farb i Lakierów
Wprowadza EN ISO 8502-6:2020 [IDT], ISO 8502-6:2020 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 8502-6:2007 - wersja polska
ICS 25.220.10