PN-EN ISO 8502-3:2000 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 8502-3:2017-03 - wersja angielska

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN
Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów -- Badania służące do oceny czystości powierzchni -- Ocena pozostałości kurzu na powierzchniach stalowych przygotowanych do malowania (metoda z taśmą samoprzylepną)

Zakres

Określono metodę oceny ilości i wielkości cząstek kurzu na powierzchni stali przygotowanej do malowania, z zastosowaniem taśmy samoprzylepnej. Podano zasadę metody, aparaturę, wykonanie oznaczań, klasyfikację wielkości cząstek oraz metodę oceny ilości cząstek kurzu przez porównanie z zamieszczonymi wzorcami. W załączniku (informacyjnym) przedstawiono konstrukcję przykładowego aparatu dociskającego taśmę do podłoża z ustalonym obciążeniem

* wymagane pola

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 8502-3:2000 - wersja polska
Tytuł Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów -- Badania służące do oceny czystości powierzchni -- Ocena pozostałości kurzu na powierzchniach stalowych przygotowanych do malowania (metoda z taśmą samoprzylepną)
Data publikacji 21-09-2000
Data wycofania 14-03-2017
Liczba stron 12
Grupa cenowa F
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 175, Farb i Lakierów
Wprowadza EN ISO 8502-3:1999 [IDT], ISO 8502-3:1992 [IDT]
ICS 25.220.10
Zastąpiona przez PN-EN ISO 8502-3:2017-03 - wersja angielska