PN-EN 13454-2:2019-02 - wersja angielska

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN
Spoiwa na podkłady podłogowe na bazie siarczanu wapnia -- Część 2: Metody badań

Zakres

Niniejsza dokument opisuje metody badań dla spoiw na podkłady podłogowe na bazie siarczanu wapnia wg prEN 13454-1.
Część z opisanych metod badań ma zastosowanie w badaniach otrzymywanych fabrycznie mieszanek na podkłady podłogowe na bazie siarczanu wapnia wg EN 13813.
W niniejszym dokumencie opisano referencyjne metody badań. Jeżeli są stosowane inne metody i warunki, to niezbędne jest wykazanie, że otrzymane wyniki są równoważne do tych z referencyjnych metod. W przypadkach spornych stosuje się metody referencyjne.
Niniejszy dokument opisuje metody badań spoiw i otrzymywanych mieszanek z siarczanem wapnia jako głównym aktywnym składnikiem.

* wymagane pola

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 13454-2:2019-02 - wersja angielska
Tytuł Spoiwa na podkłady podłogowe na bazie siarczanu wapnia -- Część 2: Metody badań
Data publikacji 14-02-2019
Liczba stron 24
Grupa cenowa M
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 194, Gipsu i Wyrobów z Gipsu
Wprowadza EN 13454-2:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN 13454-2+A1:2008 - wersja polska
ICS 91.100.10, 91.100.50