PN-Z-04124-02:1985 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-Z-04124-5:2006 - wersja polska

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości niklu i jego związków -- Oznaczanie niklu i jego związków na stanowiskach pracy metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej

Zakres

Podano metodę polegającą na przepuszczeniu powietrza w celu wytworzenia aerozolu niklu i jego związków, mineralizacji roztworu w kwasie azotowym, który jest podstawą oznaczenia metodą absorpcyjnej spektometrii atomowej. Ustalono oznaczalność, aparaturę, przyrządy i materiały, odczynniki i roztwory, sporządzanie krzywej wzorcowej i roztworów wzorcowych

* wymagane pola

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04124-02:1985 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości niklu i jego związków -- Oznaczanie niklu i jego związków na stanowiskach pracy metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej
Data publikacji 06-12-1985
Data wycofania 06-04-2006
Liczba stron 2
Grupa cenowa A
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 159, Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
Zastępuje PN-Z-04124-01:1979 - wersja polska
ICS 13.040.30
Zastąpiona przez PN-Z-04124-5:2006 - wersja polska