PN-Z-04124-5:2006 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-Z-04502:2019-10 - wersja polska

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości niklu i jego związków -- Część 5: Oznaczanie niklu i jego związków na stanowiskach pracy metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej

Zakres

Podano metodę polegającą na przepuszczeniu znanej ilości powietrza przez filtr membranowy w celu osadzenia na nim niklu i jego związków, mineralizowaniu próbki w stężonym kwasie azotowym(V). Nikiel i jego związki w otrzymanym roztworze oznacza się metodą płomieniową absorpcyjnej spektrometrii atomowej. Najmniejsze stężenie niklu i jego związków, jakie można oznaczyć tą metodą, wynosi 0,04 mg/m3

* wymagane pola

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04124-5:2006 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości niklu i jego związków -- Część 5: Oznaczanie niklu i jego związków na stanowiskach pracy metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej
Data publikacji 06-04-2006
Data wycofania 07-10-2019
Liczba stron 7
Grupa cenowa D
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 159, Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
Zastępuje PN-Z-04124-02:1985 - wersja polska
ICS 13.040.30
Zastąpiona przez PN-Z-04502:2019-10 - wersja polska