PN-Z-04469:2015-10 - wersja polska

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie tlenków żelaza we frakcji respiabilnej aerozolu na stanowiskach pracy metodą płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej

Zakres

W niniejszej normie podano metodę oznaczania tlenków żelaza (nr CAS: 1309-37-1) we frakcji respirabilnej aerozolu w powietrzu na stanowiskach pracy, z zastosowaniem płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej. Metodę stosuje się podczas kontroli warunków sanitarnohigienicznych. Metody nie stosuje się wobec innych związków żelaza, których obecność w badanym powietrzu powoduje zawyżenie wyniku oznaczania. Najmniejsze stężenie tlenków żelaza w przeliczeniu na żelazo, jakie można oznaczyć w warunkach pobierania próbek powietrza i wykonania oznaczania opisanych w normie, wynosi około 0,35 mg/m3 (dla objętości powietrza 720 l)     

* wymagane pola

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04469:2015-10 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie tlenków żelaza we frakcji respiabilnej aerozolu na stanowiskach pracy metodą płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej
Data publikacji 13-10-2015
Liczba stron 8
Grupa cenowa D
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 159, Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
ICS 13.040.30