PN-Z-04472:2015-10 - wersja polska

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie manganu i jego związków na stanowiskach pracy metodą płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej

Zakres

W niniejszej normie podano metodę oznaczania manganu (nr CAS: 7439-96-5) i jego związków w powietrzu na stanowiskach pracy, z zastosowaniem płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej. Metodę stosuje się podczas kontroli warunków sanitarnohigienicznych. Najmniejsze stężenie manganu i jego związków w przeliczeniu na mangan, jakie można oznaczyć w warunkach pobierania próbek powietrza i wykonania oznaczania opisanych w normie, wynosi 0,02 mg/m3 we frakcji wdychalnej aerozolu i 0,005 mg/m3 we frakcji respirabilnej aerozolu (dla objętości powietrza 600 l)

* wymagane pola

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-Z-04472:2015-10/Ap1:2015-12P

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04472:2015-10 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie manganu i jego związków na stanowiskach pracy metodą płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej
Data publikacji 02-10-2015
Liczba stron 8
Grupa cenowa D
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 159, Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
Zastępuje PN-Z-04125-02:1979 - wersja polska
ICS 13.040.30
Elementy dodatkowe PN-Z-04472:2015-10/Ap1:2015-12P