PN-Z-04487:2017-10 - wersja polska

Bez VAT: 38,50  PLN Z VAT: 47,36  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie ołowiu i jego związków nieorganicznych na stanowiskach pracy metodą płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej

Zakres

W niniejszej normie podano metodę oznaczania ołowiu (nr CAS: 7439-92-1) i jego związków nieorganicznych w powietrzu na stanowiskach pracy, z zastosowaniem płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej. Metodę stosuje się podczas kontroli warunków sanitarnohigienicznych. Najmniejsze stężenie ołowiu i jego związków nieorganicznych w przeliczeniu na ołów, jakie można oznaczać w warunkach pobierania próbek powietrza i wykonania oznaczania opisanych w normie, wynosi 0,003 5 mg/m3 (dla próbki powietrza o objętości 720 l) i 0,005 2 mg/m3 (dla próbki powietrza o objętości 480 l).

* wymagane pola

Bez VAT: 38,50  PLN Z VAT: 47,36  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-Z-04487:2017-10 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie ołowiu i jego związków nieorganicznych na stanowiskach pracy metodą płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej
Data publikacji 20-10-2017
Liczba stron 8
Grupa cenowa D
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 159, Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
Zastępuje PN-Z-04139-04:1989 - wersja polska
ICS 13.040.30