PN-ISO 5667-5:2017-10 - wersja angielska

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN
Jakość wody -- Pobieranie próbek -- Część 5: Wytyczne dotyczące pobierania próbek wody do picia ze stacji uzdatniania i z systemów dystrybucji

Zakres

W niniejszej części ISO 5667 podano wytyczne dotyczące technik pobierania próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Dla celów niniejszej części ISO 5667 woda przeznaczona do spożycia przez ludzi obejmuje: a) wszystkie wody zarówno w postaci pierwotnej jak i po obróbce, przeznaczone do picia, gotowania, przygotowywania posiłków lub innych celów domowych, niezależnie od ich pochodzenia, a także b) wszystkie wody używane w jakimkolwiek zakładzie produkcyjnym do wytwarzania, przetwarzania, konserwowania lub wprowadzania do obrotu produktów lub substancji przeznaczonych do spożycia przez ludzi, chyba że właściwe organy krajowe uznają, że jakość wody nie ma wpływu na wartość zdrowotną środka spożywczego w jego gotowej postaci. Wytyczne zawarte w niniejszej części normy ISO 5667 ograniczają się do sytuacji, w których woda pochodzi z miejskich systemów dystrybucji lub podobnych systemów (w tym systemów indywidualnych), w przypadku których wcześniejsza obróbka i/lub ocena jakości spowodowała, że woda jest zaklasyfikowana jako odpowiednia do picia lub do celów produkcyjnych. Niniejsza część ISO 5667 w szczególności ma zastosowanie do wody, która jest stale dostarczana do każdego etapu wykorzystania łącznie z punktami użycia w systemie dystrybucji. Obejmuje to dystrybucję w dużych budynkach, w których może być stosowane dodatkowe zarządzanie jakością wody. Niniejsza część normy ISO 5667 ma również zastosowanie do przypadków pobierania próbek mających na celu poszukiwanie uszkodzeń w systemie lub w sytuacjach awaryjnych, w których bezpieczeństwo osób pobierających próbki nie jest zagrożone. Niniejsza część normy ISO 5667 nie zawiera wytycznych dotyczących źródeł wody surowej lub produktów wytwarzanych przy użyciu wody pitnej. Niniejszy dokument nie dotyczy następujących przypadków: pobieranie próbek wody surowej, jak na przykład wody podziemne i zbiorniki wody powierzchniowej; pobieranie próbek wody pitnej pochodzącej z nieciągłych źródeł (na przykład z samochodów-cystern); pobieranie próbek ze zbiorników wody w samolotach, pociągach i statkach; pobieranie próbek napojów (włącznie z wodą butelkowaną) lub żywności zawierającej wodę pitną wykorzystywaną w jej przygotowaniu; pobieranie próbek z automatów do napojów, które wydają niezamknięte kubki z napojami.

* wymagane pola

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-ISO 5667-5:2017-10/Ap1:2019-07E

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe Tytuł zmieniony poprawką
Numer PN-ISO 5667-5:2017-10 - wersja angielska
Tytuł Jakość wody -- Pobieranie próbek -- Część 5: Wytyczne dotyczące pobierania próbek wody do picia ze stacji uzdatniania i z systemów dystrybucji
Data publikacji 16-10-2017
Liczba stron 26
Grupa cenowa M
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 119, Jakości Wody - Problemy Podstawowe
Wprowadza ISO 5667-5:2006 [IDT]
Zastępuje PN-ISO 5667-5:2003 - wersja polska
ICS 13.060.20, 13.060.45
Elementy dodatkowe PN-ISO 5667-5:2017-10/Ap1:2019-07E