PN-ISO 5667-5:2003 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-ISO 5667-5:2017-10 - wersja angielska

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN
Jakość wody -- Pobieranie próbek -- Część 5: Wytyczne dotyczące pobierania próbek wody do picia i wody używanej do produkcji żywności i napojów

Zakres

Podano szczegółowe zasady dotyczące opracowywania programu pobierania próbek, techniki pobierania próbek oraz utrwalania i postępowania z próbkami wody. (Nie dotyczy pobierania wody ze źródeł.)

* wymagane pola

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO 5667-5:2003 - wersja polska
Tytuł Jakość wody -- Pobieranie próbek -- Część 5: Wytyczne dotyczące pobierania próbek wody do picia i wody używanej do produkcji żywności i napojów
Data publikacji 08-07-2003
Data wycofania 16-10-2017
Liczba stron 15
Grupa cenowa H
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 119, Jakości Wody - Problemy Podstawowe
Wprowadza ISO 5667-5:1991 [IDT]
Zastępuje PN-C-04620-04:1974 - wersja polska
ICS 13.060.20, 13.060.45
Zastąpiona przez PN-ISO 5667-5:2017-10 - wersja angielska, PN-ISO 5667-5:2017-10 - wersja polska