PN-ISO 5667-6:2003 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 5667-6:2016-12 - wersja angielska

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN
Jakość wody -- Pobieranie próbek -- Część 6: Wytyczne dotyczące pobierania próbek z rzek i strumieni

Zakres

Przedstawiono zasady stosowane przy projektowaniu programów pobierania próbek, technik pobierania próbek i postępowania z próbkami do badań fizycznych, chemicznych i biologicznych. Nie stosuje się ich do pobierania próbek wód przybrzeżnych i z estuariów i mają ograniczone zastosowanie przy pobieraniu próbek z kanałów i innych wód śródlądowych o ograniczonym reżimie przepływu

* wymagane pola

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO 5667-6:2003 - wersja polska
Tytuł Jakość wody -- Pobieranie próbek -- Część 6: Wytyczne dotyczące pobierania próbek z rzek i strumieni
Data publikacji 09-07-2003
Data wycofania 05-12-2016
Liczba stron 17
Grupa cenowa J
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 119, Jakości Wody - Problemy Podstawowe
Wprowadza ISO 5667-6:1990 [IDT]
Zastępuje PN-C-04620-02:1974 - wersja polska
ICS 13.060.10, 13.060.45
Zastąpiona przez PN-EN ISO 5667-6:2016-12 - wersja angielska