PN-C-04620-02:1974 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-ISO 5667-6:2003 - wersja polska

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN
Woda i ścieki -- Pobieranie próbek -- Pobieranie próbek wód powierzchniowych do analizy fizycznej i chemicznej oraz bakteriologicznej

Zakres

Metodę stosuje się do pobierania próbek wód powierzchniowych (stojących i płynących) do analizy fizycznej i chemicznej oraz bakteriologicznej.

* wymagane pola

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-C-04620-02:1974 - wersja polska
Tytuł Woda i ścieki -- Pobieranie próbek -- Pobieranie próbek wód powierzchniowych do analizy fizycznej i chemicznej oraz bakteriologicznej
Data publikacji 19-06-1974
Data wycofania 09-07-2003
Liczba stron 2
Grupa cenowa A
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 119, Jakości Wody - Problemy Podstawowe
Zastępuje PN-C-04570:1953 - wersja polska, PN-C-04579:1953 - wersja polska
ICS 13.060.45
Zastąpiona przez PN-ISO 5667-6:2003 - wersja polska