PN-R-04117:1997 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Gleba i materiał roślinny -- Oznaczanie pozostałości herbicydów -- Substancja aktywna - propyzamid

Zakres

Podano metody oznaczania pozostałości propyzamidu w glebie i materiale roślinnym za pomocą chromatografii gazowej z zastosowaniem detektora jonizacyjno-rekombinacyjnego (ECD)

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-R-04117:1997 - wersja polska
Tytuł Gleba i materiał roślinny -- Oznaczanie pozostałości herbicydów -- Substancja aktywna - propyzamid
Data publikacji 11-02-1997
Data wycofania 01-08-2018
Liczba stron 4
Grupa cenowa B
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 90, Uprawy Roli i Ogrodnictwa
ICS 13.080.01, 65.020.20