PN-EN ISO 7218:2008/A1:2013-10 - wersja angielska

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN
Mikrobiologia żywności i pasz -- Wymagania ogólne i zasady badań mikrobiologicznych

Zakres

Wprowadzone zmiany dotyczą uszczegółowienia co do wymagań sprawdzeń i obsługi niektórych elementów wyposażenia używanego w laboratorium mikrobiologicznym, takich jak: pehametry, dozowniki pożywek, aparaty do posiewu spiralnego, destylatorów i dejonizatorów, pipet i pipetorów. Kolejna grupa zmian związana jest z czynnościami postępowania podczas badań mikrobiologicznych i sposobu obliczania wyników. Dla badań ilościowych, przy małych liczbach jtk rekomenduje się technikę NPL. Wskazuje się również na metody dwupłytkowe jako zapewniające większą wiarygodność wyników w odniesieniu do metod jednopłytkowych szczególnie dla laboratoriów nie akredytowanych wg ISO 17025. Podano również sposób obniżenia granicy odczytu poza współczynnik 10 kolonii dla posiewu powierzchniowego. Dodatkowo zmodyfikowano załączniki informatywne poprzez uszczegółowienie podanych sposobów obliczania wyników i zamieszczenia odpowiednich przykładów

* wymagane pola

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 7218:2008/A1:2013-10 - wersja angielska
Tytuł Mikrobiologia żywności i pasz -- Wymagania ogólne i zasady badań mikrobiologicznych
Data publikacji 08-10-2013
Liczba stron 78
Grupa cenowa W
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 3, Mikrobiologii Łańcucha Żywnościowego
Wprowadza EN ISO 7218:2007/A1:2013 [IDT], ISO 7218:2007/Amd 1:2013 [IDT]
ICS 07.100.30