PN-EN ISO 4833-1:2013-12 - wersja angielska

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN
Mikrobiologia łańcucha żywnościowego -- Horyzontalna metoda oznaczania liczby drobnoustrojów -- Część 1: Oznaczanie liczby metodą posiewu wgłębnego w temperaturze 30 stopni C

Zakres

W niniejszej części ISO 4833 opisano horyzontalną metodę oznaczania liczby drobnoustrojów wykazujących wzrost na powierzchni stałej pożywki po inkubacji w warunkach tlenowych w temperaturze 30 stopni C. Metoda jest stosowana do:
a) produktów przeznaczonych do spożycia przez ludzi i pasz dla zwierząt;
b) próbek środowiskowych w obszarze produkcji żywności i obrocie.
Niniejsza część ISO 4833 zalecana jest do:
1) dla produktów wymagających uzyskania wiarygodnych wyników, przy ustalonym niskim limicie wykrywania (poniżej 102/g lub 102/ml próbki płynnej lub poniżej 103/g dla próbek o konsystencji stałej);
2) dla produktów, w których można spodziewać się rozprzestrzenia kolonii, mogących przysłaniać kolonie innych organizmów np. mleko i przetwory mleczne mogą zawierać rozprzestrzeniające się kolonie szczepów Bacillus spp.
Niniejsza część ISO 4833 ma ograniczone zastosowanie do badania żywności fermentowanej i pasz dla zwierząt, tu bardziej odpowiednie będą inne pożywki lub warunki inkubacji. Jednakże ta metoda może być stosowana do takich produktów, chociaż dominujące drobnoustroje w nich nie mogą być skutecznie wykrywane
Dla niektórych matryc, metoda opisana w niniejszej części ISO 4833 może dawać inne wyniki od tych, uzyskanych przy zastosowaniu metody opisanej w ISO 4833-2.

* wymagane pola

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN ISO 4833-1:2013-12/Ap1:2016-11E

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe Tytuł zmieniony poprawką
Numer PN-EN ISO 4833-1:2013-12 - wersja angielska
Tytuł Mikrobiologia łańcucha żywnościowego -- Horyzontalna metoda oznaczania liczby drobnoustrojów -- Część 1: Oznaczanie liczby metodą posiewu wgłębnego w temperaturze 30 stopni C
Data publikacji 06-12-2013
Liczba stron 20
Grupa cenowa K
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 3, Mikrobiologii Łańcucha Żywnościowego
Wprowadza EN ISO 4833-1:2013 [IDT], ISO 4833-1:2013 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 4833:2004 - wersja polska, PN-EN ISO 4833:2004/Ap1:2005 - wersja polska
ICS 07.100.30, 65.120
Elementy dodatkowe PN-EN ISO 4833-1:2013-12/Ap1:2016-11E