PN-EN ISO 4833:2004 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 4833-1:2013-12 - wersja angielska, PN-EN ISO 4833-2:2013-12 - wersja angielska

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN
Mikrobiologia żywności i pasz -- Horyzontalna metoda oznaczania liczby drobnoustrojów -- Metoda płytkowa w temperaturze 30 stopni C

Zakres

Opisano horyzontalną metodę oznaczania liczby drobnoustrojów polegającą na liczeniu kolonii na stałych pożywkach, po inkubacji w temperaturze 30 stopni C. Zamieszczono definicję mikroorganizmu. Podano zasadę metody, pożywki, rozcieńczalniki, aparaturę i szkło, procedurę pobierania próbek, sposób badania i identyfikacji oraz sposób oceny wyników

* wymagane pola

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN ISO 4833:2004/Ap1:2005P

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 4833:2004 - wersja polska
Tytuł Mikrobiologia żywności i pasz -- Horyzontalna metoda oznaczania liczby drobnoustrojów -- Metoda płytkowa w temperaturze 30 stopni C
Data publikacji 12-03-2004
Data wycofania 06-12-2013
Liczba stron 13
Grupa cenowa G
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 3, Mikrobiologii Łańcucha Żywnościowego
Wprowadza EN ISO 4833:2003 [IDT], ISO 4833:2003 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 4833:2003 - wersja angielska
ICS 07.100.30
Zastąpiona przez PN-EN ISO 4833-2:2013-12 - wersja angielska, PN-EN ISO 4833-1:2013-12 - wersja angielska, PN-EN ISO 4833-1:2013-12 - wersja polska, PN-EN ISO 4833-2:2013-12 - wersja polska
Elementy dodatkowe PN-EN ISO 4833:2004/Ap1:2005P