PN-EN ISO 4833-2:2013-12 - wersja angielska

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN
Mikrobiologia łańcucha żywnościowego -- Horyzontalna metoda oznaczania liczby drobnoustrojów -- Część 2: Oznaczanie liczby metodą posiewu powierzchniowego w temperaturze 30 stopni C

Zakres

W niniejszej części ISO 4833 opisano horyzontalną metodę oznaczania liczby drobnoustrojów wykazujących wzrost na powierzchni stałej pożywki po inkubacji w warunkach tlenowych w temperaturze 30 stopni C. Metoda jest stosowana do:
a) produktów przeznaczonych do spożycia przez ludzi lub pasz dla zwierząt;
b) próbek środowiskowych w obszarze produkcji żywności i obrocie żywnością.
Niniejsza część ISO 4833 zalecana jest do:
1) produktów zawierających organizmy wrażliwe na ciepło, mogących stanowić znaczącą część całkowitej mikroflory (np. psychotropowe organizmy w chłodzonej i mrożonej żywności, suszonej żywności, innej żywności, która może zawierać cieplno-stresowe organizmy);
2) produktów zawierających bakterie tlenowe, które mogą stanowić znaczącą część całkowitej mikroflory (np. Pseudomonas spp.);
3) produktów, które zawierają małe cząstki i mogą powodować trudności w odróżnianiu kolonii z posiewu zalewowego;
4) produktów intensywnie kolorowych, których barwa uniemożliwia rozróżnienie kolonii z posiewu zalewowego;
5) produktów, dla których istnieje potrzeba rozróżnienia pomiędzy różnymi typami kolonii, jako część oszacowania jakości.
W uzupełnieniu do manualnej metody posiewu spiralnego, w niniejszej część ISO 4833 określono również zastosowanie aparatu do spiralnego posiewu, jako szybkiej metody w celu określania liczby kolonii na powierzchni (Załącznik A).
Niniejsza część ISO 4833 ma ograniczone zastosowanie do badania żywności fermentowanej i pasz dla zwierząt, tu bardziej odpowiednie będą inne pożywki lub warunki inkubacji. Jednakże ta metoda może być stosowana do takich produktów, chociaż dominujące drobnoustroje w nich nie mogą być skutecznie wykrywane
Dla niektórych matryc, metoda opisana w niniejszej części ISO 4833 może dawać inne wyniki od tych, uzyskanych przy zastosowaniu metody opisanej w ISO 4833-1.

* wymagane pola

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN ISO 4833-2:2013-12/AC:2014-04E

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 4833-2:2013-12 - wersja angielska
Tytuł Mikrobiologia łańcucha żywnościowego -- Horyzontalna metoda oznaczania liczby drobnoustrojów -- Część 2: Oznaczanie liczby metodą posiewu powierzchniowego w temperaturze 30 stopni C
Data publikacji 06-12-2013
Liczba stron 24
Grupa cenowa M
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 3, Mikrobiologii Łańcucha Żywnościowego
Wprowadza EN ISO 4833-2:2013 [IDT], ISO 4833-2:2013 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 4833:2004 - wersja polska, PN-EN ISO 4833:2004/Ap1:2005 - wersja polska
ICS 07.100.30, 65.120
Elementy dodatkowe PN-EN ISO 4833-2:2013-12/AC:2014-04E