PN-EN ISO 11133:2014-07 - wersja angielska

Bez VAT: 281,40  PLN Z VAT: 346,12  PLN
Mikrobiologia żywności, pasz i wody -- Przygotowanie, produkcja, przechowywanie i przeprowadzanie badań pożywek

Zakres

W niniejszej Normie Międzynarodowej podano definicje związane z zapewnieniem jakości pożywek i wymaganiami przy przygotowywaniu pożywek do analiz mikrobiologicznych produktów przeznaczonych do spożycia lub pasz oraz próbek pobranych ze środowiska produkcji żywności lub pasz a także dla wszystkich rodzajów wód przeznaczonych do picia lub użycia w produkcji żywności.
Niniejsze wymagania mają zastosowanie do wszystkich kategorii pożywek przygotowywanych do stosowania w laboratoriach przeprowadzających badania mikrobiologiczne.
Niniejsza Norma Międzynarodowa ustala także kryteria i podaje metody do przeprowadzania badania pożywek. Niniejsza Norma Międzynarodowa odnosi się do:
- firm handlowych produkujących i/lub rozprowadzających pożywki gotowe do stosowania lub pożywki częściowo przygotowane lub odwodnione;
- firm nie handlowych zaopatrujących w pożywki strony trzecie;
- laboratoriów mikrobiologicznych przygotowujących pożywki we własnym zakresie i dla własnych potrzeb.

* wymagane pola

Bez VAT: 281,40  PLN Z VAT: 346,12  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 11133:2014-07 - wersja angielska
Tytuł Mikrobiologia żywności, pasz i wody -- Przygotowanie, produkcja, przechowywanie i przeprowadzanie badań pożywek
Data publikacji 09-07-2014
Liczba stron 108
Grupa cenowa XA
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 3, Mikrobiologii Łańcucha Żywnościowego
Wprowadza EN ISO 11133:2014 [IDT], ISO 11133:2014 [IDT]
ICS 07.100.30
Elementy dodatkowe PN-EN ISO 11133:2014-07/A1:2018-04E, PN-EN ISO 11133:2014-07/A2:2020-10E