PN-EN ISO 7218:2008 - wersja polska

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN
Mikrobiologia żywności i pasz -- Wymagania ogólne i zasady badań mikrobiologicznych

Zakres

Podano ogólne wskazówki dotyczące wykonywania badań mikrobiologicznych w nawiązaniu do szczegółowych norm w celu zapewnienia wiarygodności badań. Ustalono ogólne zasady stosowane w przeprowadzaniu badań we wszystkich laboratoriach, co jest pomocne w osiąganiu jednorodnych wyników

* wymagane pola

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN ISO 7218:2008/Ap1:2010P

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 7218:2008 - wersja polska
Tytuł Mikrobiologia żywności i pasz -- Wymagania ogólne i zasady badań mikrobiologicznych
Data publikacji 19-08-2008
Liczba stron 73
Grupa cenowa W
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 3, Mikrobiologii Łańcucha Żywnościowego
Wprowadza EN ISO 7218:2007 [IDT], ISO 7218:2007 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 7218:2007 - wersja angielska, PN-EN ISO 7218:2007 - wersja niemiecka
ICS 07.100.30
Elementy dodatkowe PN-EN ISO 7218:2008/A1:2013-10F, PN-EN ISO 7218:2008/Ap1:2010P, PN-EN ISO 7218:2008/A1:2013-10E, PN-EN ISO 7218:2008/A1:2013-10P