PN-EN 60335-2-74:2003 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60335-2-74:2008 - wersja polska

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-74: Wymagania szczegółowe dotyczące przenośnych grzałek nurkowych

Zakres

Podano wymagania dotyczące bezpieczeństwa użytkowania przenośnych grzałek nurkowych do użytku domowego i podobnego, których napięcie znamionowe nie przekracza 250 V. Normą objęto również urządzenia nie przeznaczone do normalnego użytku domowego, lecz mogące stanowić źródło zagrożenia publicznego, np. urządzenia przeznaczone do użytkowania przez niewykwalifikowane osoby w sklepach, w zakładach rzemieślniczych i w gospodarstwach rolnych

* wymagane pola

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60335-2-74:2003 - wersja angielska
Tytuł Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-74: Wymagania szczegółowe dotyczące przenośnych grzałek nurkowych
Data publikacji 15-12-2003
Data wycofania 20-03-2008
Liczba stron 16
Grupa cenowa H
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 63, Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
Wprowadza EN 60335-2-74:2003 [IDT], IEC 60335-2-74:2002 [IDT]
Zastępuje PN-EN 60335-2-74:2001 - wersja polska
ICS 13.120, 97.040.50
Zastąpiona przez PN-EN 60335-2-74:2008 - wersja polska
Elementy dodatkowe PN-EN 60335-2-74:2003/A1:2006E