PN-EN 60335-2-74:2001 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60335-2-74:2003 - wersja angielska

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN
Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego -- Wymagania szczegółowe dla przenośnych grzałek nurkowych

Zakres

Podano wymagania dotyczące bezpieczeństwa użytkowania przenośnych grzałek nurkowych do użytku domowego i podobnego, których napięcie znamionowe nie przekracza 250 V. Normą objęto również przyrządy nie przeznaczone do normalnego użytku domowego, lecz mogące stanowić źródło zagrożenia publicznego, np. przyrządy przeznaczone do użytkowania przez niewykwalifikowane osoby w sklepach, w zakładach rzemieślniczych i w gospodarstwach rolnych

* wymagane pola

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60335-2-74:2001 - wersja polska
Tytuł Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego -- Wymagania szczegółowe dla przenośnych grzałek nurkowych
Data publikacji 02-02-2001
Data wycofania 15-12-2003
Liczba stron 10
Grupa cenowa E
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 63, Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
Wprowadza EN 60335-2-74:1996 [IDT], IEC 60335-2-74:1994 [EQV]
Zastępuje PN-E-08225-04:1988 - wersja polska, PN-E-08225-01:1988 - wersja polska
ICS 13.120, 97.040.50
Zastąpiona przez PN-EN 60335-2-74:2003 - wersja angielska