PN-EN 61000-4-5:1998 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 61000-4-5:2006 - wersja angielska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Metody badań i pomiarów -- Badanie odporności na udary

Zakres

Określono wymagania dotyczące odporności sprzętu i systemów na udary napięciowe i prądowe występujące w instrukcjach przewodowych, w tym również w systemach uziemienia. Ustalono wspólną i odtwarzalną podstawę do oceny parametrów sprzętu elektrycznego lub elektronicznego, gdy jest on narażony na udary. Podano procedurę badań odporności, określono wymagania dotyczące aparatury pomiarowej i stanowiska pomiarowego oraz zalecane poziomy probiercze. Norma nie dotyczy badania poszczególnych urządzeń. Stanowi ona ogólną podstawę odniesienia dla komitetów normalizacyjnych do spraw wyrobów

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 61000-4-5:1998 - wersja polska
Tytuł Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Metody badań i pomiarów -- Badanie odporności na udary
Data publikacji 10-12-1998
Data wycofania 11-12-2006
Liczba stron 38
Grupa cenowa R
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 104, Kompatybilności Elektromagnetycznej
Wprowadza EN 61000-4-5:1995 [IDT], IEC 61000-4-5:1995 [IDT]
ICS 33.100.20
Zastąpiona przez PN-EN 61000-4-5:2006 - wersja angielska
Elementy dodatkowe PN-EN 61000-4-5:1998/A1:2002E, PN-EN 61000-4-5:1998/A1:2003P