PN-ISO 15686-2:2005 - wersja polska

Bez VAT: 107,20  PLN Z VAT: 131,86  PLN
Budynki i budowle -- Planowanie okresu użytkowania -- Część 2: Procedury związane z przewidywaniem okresu użytkowania

Zakres

Podano procedury ułatwiające przewidywanie okresu użytkowania komponentów budowlanych. Przedstawiono ogólny schemat, zasady i wymagania dla przeprowadzania i przedstawiania takich analiz. Podano 20 terminów i definicji

* wymagane pola

Bez VAT: 107,20  PLN Z VAT: 131,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-ISO 15686-2:2005 - wersja polska
Tytuł Budynki i budowle -- Planowanie okresu użytkowania -- Część 2: Procedury związane z przewidywaniem okresu użytkowania
Data publikacji 11-07-2005
Liczba stron 30
Grupa cenowa P
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 232, Zasad Sporządzania Dokumentacji Projektowej w Budownictwie
Wprowadza ISO 15686-2:2001 [IDT]
ICS 91.010.01, 91.040.01