PN-ISO 15686-7:2010 - wersja polska

Bez VAT: 111,70  PLN Z VAT: 137,39  PLN
Budynki i budowle -- Planowanie okresu użytkowania -- Część 7: Ocena właściwości użytkowych na podstawie danych z praktyki dotyczących okresu użytkowania

Zakres

Stanowi ogólną bazę do oceny właściwości użytkowych na podstawie danych z istniejących budynków i budowli, włączając definicje terminów do stosowania i opis jak (techniczne) właściwości użytkowe mogą być opisane i udokumentowane z zapewnieniem zgodności

* wymagane pola

Bez VAT: 111,70  PLN Z VAT: 137,39  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-ISO 15686-7:2010 - wersja polska
Tytuł Budynki i budowle -- Planowanie okresu użytkowania -- Część 7: Ocena właściwości użytkowych na podstawie danych z praktyki dotyczących okresu użytkowania
Data publikacji 08-01-2010
Liczba stron 33
Grupa cenowa Q
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 232, Zasad Sporządzania Dokumentacji Projektowej w Budownictwie
Wprowadza ISO 15686-7:2006 [IDT]
ICS 91.010.01, 91.040.01