PN-E-04610-01:1986 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60068-2-11:2002 - wersja angielska

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Wyroby elektrotechniczne -- Próby środowiskowe -- Próba Ka - mgła solna

Zakres

Przedmiotem normy jest próba umożliwiająca porównanie odporności wyrobów o zbliżonej konstrukcji na destrukcyjne oddziaływanie mgły solnej.
Próba ta jest przydatna do oceny jakości i jednolitości powłok ochronnych zastosowanych w wyrobach.

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-E-04610-01:1986 - wersja polska
Tytuł Wyroby elektrotechniczne -- Próby środowiskowe -- Próba Ka - mgła solna
Data publikacji 30-06-1986
Data wycofania 16-08-2002
Liczba stron 3
Grupa cenowa B
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 65, Prób Środowiskowych Wyrobów Elektrycznych
Zastępuje PN-T-04550:1960 - wersja polska
ICS 19.040, 79.120.10
Zastąpiona przez PN-EN 60068-2-11:2002 - wersja angielska