PN-EN 15031:2022-11 - wersja angielska

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN
Chemikalia do uzdatniania wody w basenach pływackich -- Koagulanty glinowe

Zakres

Niniejszy dokument dotyczy koagulantów zawierających związki glinu (siarczan(VI) glinu, chlorek glinu (monomeryczny), chlorek wodorotlenek glinu (monomeryczny), chlorek siarczan wodorotlenek glinu (monomeryczny), glinian sodu i chlorek wodorotlenek poliglinu oraz chlorek siarczan wodorotlenek poliglinu), stosowanych bezpośrednio lub do wytwarzania preparatów do uzdatniania wody w basenach pływackich. W dokumencie opisano właściwości koagulantów zawierających związki glinu i określono wymagania oraz odpowiadające im metody badań dla koagulantów zawierających związki glinu. Podano informacje dotyczące zastosowania substancji do uzdatniania wody w basenach pływackich. Określono również zasady bezpiecznego obchodzenia się oraz stosowania substancji (patrz Załącznik B).

* wymagane pola

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 15031:2022-11 - wersja angielska
Tytuł Chemikalia do uzdatniania wody w basenach pływackich -- Koagulanty glinowe
Data publikacji 28-11-2022
Liczba stron 32
Grupa cenowa P
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 249, Analizy Chemicznej
Wprowadza EN 15031:2022 [IDT]
Zastępuje PN-EN 15031:2013-06 - wersja angielska
ICS 71.100.80