PN-EN 16370:2022-10 - wersja angielska

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN
Chemikalia do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia -- Chlorek sodu do elektrochlorowania in situ w elektrolizerach membranowych

Zakres

Niniejszy dokument dotyczy chlorku sodu stosowanego w elektrolizerach membranowych do elektrochlorowania in situ wody przeznaczonej do spożycia. W dokumencie opisano właściwości oraz określono wymagania i odpowiadające im metody badań dla chlorku sodu (patrz Załącznik B). Podano informacje dotyczące zastosowania substancji do uzdatniania wody.

* wymagane pola

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 16370:2022-10 - wersja angielska
Tytuł Chemikalia do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia -- Chlorek sodu do elektrochlorowania in situ w elektrolizerach membranowych
Data publikacji 03-10-2022
Liczba stron 30
Grupa cenowa P
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 249, Analizy Chemicznej
Wprowadza EN 16370:2022 [IDT]
Zastępuje PN-EN 16370:2013-10 - wersja angielska
ICS 71.100.80