PN-EN 14805:2022-09 - wersja angielska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Chemikalia do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia -- Chlorek sodu do elektrochemicznego wytwarzania sodu z użyciem techniki bez membrany

Zakres

Niniejszy dokument dotyczy chlorku sodu przeznaczonego do elektrochlorowania wody przeznaczonej do spożycia z użyciem techniki bez membrany. W dokumencie opisano właściwości oraz określono wymagania i odpowiadające im metody badań dla chlorku sodu (patrz Załącznik B). Podano informacje dotyczące zastosowania substancji do uzdatniania wody.

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 14805:2022-09 - wersja angielska
Tytuł Chemikalia do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia -- Chlorek sodu do elektrochemicznego wytwarzania sodu z użyciem techniki bez membrany
Data publikacji 30-09-2022
Liczba stron 37
Grupa cenowa R
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 249, Analizy Chemicznej
Wprowadza EN 14805:2022 [IDT]
Zastępuje PN-EN 14805:2008 - wersja angielska
ICS 71.100.80