PN-EN 62479:2011 - wersja polska

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN
Ocena zgodności elektronicznych i elektrycznych urządzeń małej mocy z ograniczeniami podstawowymi dotyczącymi ekspozycji ludzi w polach elektromagnetycznych (od 10 MHz do 300 GHz)

Zakres

IEC 62479:2010 określa proste metody oceny zgodności dla sprzętu elektronicznego i elektrycznego małej mocy na wartości dopuszczalne odpowiednich pól elektromagnetycznych (EMF). Jeśli taki sprzęt nie może wykazać zgodności z obowiązującymi wymaganiami EMF przy zastosowaniu metod zawartych w niniejszej normie dla oceny EMF, to inne normy, w tym IEC 62311 lub inne (EMF) normy wyrobu mogą być wykorzystane do oceny zgodności

* wymagane pola

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 62479:2011 - wersja polska
Tytuł Ocena zgodności elektronicznych i elektrycznych urządzeń małej mocy z ograniczeniami podstawowymi dotyczącymi ekspozycji ludzi w polach elektromagnetycznych (od 10 MHz do 300 GHz)
Data publikacji 26-02-2013
Liczba stron 24
Grupa cenowa M
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 104, Kompatybilności Elektromagnetycznej
Wprowadza EN 62479:2010 [IDT], IEC 62479:2010 [MOD]
Dyrektywa 2014/35/EU
Zastępuje PN-EN 50371:2004 - wersja polska
ICS 13.280, 35.020