PN-EN 62233:2008 - wersja angielska

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN
Metody pomiaru pól elektromagnetycznych elektrycznego sprzętu do użytku domowego i podobnego z uwzględnieniem narażania człowieka

Zakres

Zdefiniowano (dla pól elektromagnetycznych do 300 GHz) metody określania natężenia pola i gęstości strumienia magnetycznego wokół sprzętu do użytku domowego i podobnego, z uwzględnieniem warunków w czasie badania, jak również pomiarów odległości od sprzętu oraz położeń sprzętu

* wymagane pola

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 62233:2008/AC:2008E

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 62233:2008 - wersja angielska
Tytuł Metody pomiaru pól elektromagnetycznych elektrycznego sprzętu do użytku domowego i podobnego z uwzględnieniem narażania człowieka
Data publikacji 22-09-2008
Liczba stron 56
Grupa cenowa U
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 63, Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
Wprowadza EN 62233:2008 [IDT], IEC 62233:2005 [MOD]
Dyrektywa 2014/35/EU
Zastępuje PN-EN 50366:2004/A1:2006 - wersja angielska, PN-EN 50366:2004 - wersja angielska
ICS 17.220.20, 97.030
Elementy dodatkowe PN-EN 62233:2008/AC:2008E