PN-EN 55014-1:2012 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 55014-1:2017-06 - wersja angielska

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN
Kompatybilność elektromagnetyczna -- Wymagania dotyczące przyrządów powszechnego użytku, narzędzi elektrycznych i podobnych urządzeń -- Część 1: Emisja

Zakres

1.1 Niniejsza norma dotyczy przewodzonych i promieniowanych zaburzeń radioelektrycznych wytwarzanych przez urządzenia, w których realizację podstawowych funkcji zapewniają silniki elektryczne, urządzenia przełączające lub regulacyjne oraz generatory r.f. stosowane w urządzeniach do gotowania indukcyjnego. Norma obejmuje takie urządzenia, jak: elektryczne przyrządy powszechnego użytku, narzędzia elektryczne, urządzenia sterowania i regulacji zawierające półprzewodniki, aparaturę elektromedyczną z napędem silnikowym, zabawki elektryczne/elektroniczne, automaty sprzedające, projektory kinowe i do przeźroczy. Dotyczy urządzeń zasilanych z sieci jak i zasilanych z baterii. Ponadto niniejsza norma dotyczy: oddzielnych części wyżej wymienionych urządzeń, takich jak silniki elektryczne, urządzenia przełączające np. przekaźniki (w obwodach zasilania lub ochronnych), jednak, jeśli nie zaznaczono tego w niniejszej normie, żadne wymagania dotyczące emisji nie mają zastosowania w stosunku do tych części. 1.2 Rozpatrywany zakres częstotliwości: od 9 kHz do 400 GHz. 1.3 Urządzenia wielofunkcyjne, które są jednocześnie przedmiotem różnych rozdziałów niniejszej normy i/lub innych norm, powinny spełniać wymagania wszystkich rozdziałów/norm dotyczących każdej funkcji takiego urządzenia; szczegóły podano w 7.2.1. 1.4 Poziomy dopuszczalne podane w niniejszej normie wyznaczono na zasadzie rachunku prawdopodobieństwa w celu zmniejszenia zaburzeń do poziomu racjonalnego z ekonomicznego punktu widzenia, zapewniając jednocześnie odpowiednią ochronę służb radiowych. W wyjątkowych przypadkach możliwe jest wystąpienie zakłóceń radioelektrycznych pomimo zgodności z poziomami dopuszczalnymi. W tych przypadkach może być niezbędne zastosowanie dodatkowych środków. 1.5 Skutki zjawisk elektromagnetycznych dotyczące bezpieczeństwa urządzeń są wyłączone z zakresu niniejszej normy

* wymagane pola

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 55014-1:2012 - wersja polska
Tytuł Kompatybilność elektromagnetyczna -- Wymagania dotyczące przyrządów powszechnego użytku, narzędzi elektrycznych i podobnych urządzeń -- Część 1: Emisja
Data publikacji 01-10-2012
Data wycofania 13-06-2017
Liczba stron 85
Grupa cenowa X
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 104, Kompatybilności Elektromagnetycznej
Wprowadza EN 55014-1:2006 [IDT], EN 55014-1:2006/A2:2011 [IDT], EN 55014-1:2006/A1:2009 [IDT], CISPR 14-1:2005 [IDT]
Dyrektywa 2014/30/EU
Zastępuje PN-EN 55014-1:2007 - wersja angielska, PN-EN 55014-1:2007/A1:2010 - wersja angielska, PN-EN 55014-1:2007/A2:2011 - wersja angielska
ICS 33.100.10
Zastąpiona przez PN-EN 55014-1:2017-06 - wersja angielska