PN-EN 55014-1:2017-06 - wersja angielska

Bez VAT: 168,80  PLN Z VAT: 207,62  PLN
Kompatybilność elektromagnetyczna -- Wymagania dotyczące przyrządów powszechnego użytku, narzędzi elektrycznych i podobnych urządzeń -- Część 1: Emisja

Zakres

Niniejsza część CISPR 14 określa wymagania, które odnoszą się do emisji zaburzeń o częstotliwości radiowej w zakresie częstotliwości od 9 kHz do 400 GHz od urządzeń, narzędzi elektrycznych i urządzeń podobnych, jak określono poniżej, czy zasilanych ze źródła AC, DC (w tym z baterii).
W niniejszej normie, tam gdzie jest użyty termin "sprzęt", zawiera on bardziej szczegółowe określenia "urządzenie", "urządzenia domowe lub podobne", "narzędzia elektryczne", "zabawki" i "urządzenia".
Niniejsza Norma Międzynarodowa ma zastosowanie do następujących urządzeń:
• przyrządów powszechnego użytku i urządzeń podobnych
UWAGA 1 Przykładami są urządzenia stosowane:
- dla typowych funkcji porządkowych w gospodarstwie domowym, które obejmuje mieszkania i związane z nim budynki, ogród, itp.;
- dla typowych funkcji porządkowych w sklepach, biurach, środowiskach przemysłowych i innych podobnych środowiskach pracy;
- w gospodarstwach rolnych;
- przez klientów w hotelach i innych środowiskach typu mieszkalnego;
- w urządzeniach do gotowania indukcyjnego, zarówno w środowiskach mieszkalnych jak i przemysłowych;
• narzędzia elektryczne
UWAGA 2 Przykłady elektronarzędzi obejmują przyrządy elektryczne z napędem silnikowym lub narzędzia ręczne z napędem elektromagnetycznym, narzędzia przewoźne, kosiarki i maszyny ogrodowe.
• urządzenia podobne
Uwaga 3 Przykładami są zewnętrzne kontrolery mocy zawierające półprzewodniki, aparatura elektromedyczna z napędem silnikowym, zabawki elektryczne/elektroniczne, automaty sprzedające towary, maszyny do gier, projektory kinowe i do przeźroczy, a także ładowarki i zewnętrzne zasilacze do użytku z produktami objętymi zakresem niniejszej normy.
Również włączone w zakres niniejszej normy są odrębne części wyżej wymienionych urządzeń, takie jak silniki i urządzenia przełączające (np zasilania lub przekaźniki ochronne); jednakże żadnych wymagań dotyczących emisji nie stosuje się do takich odrębnych części, o ile nie zaznaczono to w niniejszej normie.
Wyłączone z zakresu niniejszej normy są:
- urządzenia, dla których wszystkie wymania dotyczące emisji w zakresie częstotliwości radiowych są wyraźnie sformułowane w innych normach CISPR;
UWAGA 4 Przykładami są:
• - oprawy oświetleniowe łącznie z przenośnymi oprawami oświetleniowymi dla dzieci, lampy wyładowcze i inne urządzenia oświetleniowe w zakresie CISPR 15;
• - urządzenia informatyczne, np. komputery domowe, komputery osobiste, kopiarki elektroniczne w zakresie CISPR 32;
• - sprzęt audiowizualny i elektroniczne instrumenty muzyczne inne niż zabawki w zakresie CISPR 32;
• - urządzenia telekomunikacyjne wykorzystujące zarówno sieci elektroenergetyczne, jak i systemy dozorowania dzieci;
• - urządzenia, które są w zakresie CISPR 11 ze względu na wytwarzanie i stosowanie energii o częstotliwości radiowej dla celów grzejnych (innych niż gotowanie indukcyjne) i leczniczych, kuchenki mikrofalowe (ale należy pamiętać o 6.5 urządzenia wielofunkcyjne np pomiary trzasków).
• - urządzenia do sterowania radiowego, radiotelefony i innego rodzaju nadajniki radiowe;
• - urządzenia do spawania łukowego.
- urządzenia przewidziane do użytkowania tylko w pojeździe, na statku lub w samolocie;
- skutki zjawisk elektromagnetycznych w odniesieniu do bezpieczeństwa urządzeń.
W przypadku sprzętu wielofunkcyjnego może być wymagana zgodność z zapisami w tej i innych normach. Szczegóły podano w 6.5.
Wymagania dotyczące emisji promieniowanych podane w niniejszej normie nie mają zastosowania do celowych transmisji od nadajników radiowych zdefiniowanych przez ITU, ani żadnych emisji pasożytniczych związanych z tymi transmisjami celowymi.

* wymagane pola

Bez VAT: 168,80  PLN Z VAT: 207,62  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 55014-1:2017-06 - wersja angielska
Tytuł Kompatybilność elektromagnetyczna -- Wymagania dotyczące przyrządów powszechnego użytku, narzędzi elektrycznych i podobnych urządzeń -- Część 1: Emisja
Data publikacji 13-06-2017
Liczba stron 110
Grupa cenowa XA
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 104, Kompatybilności Elektromagnetycznej
Wprowadza EN 55014-1:2017 [IDT], CISPR 14-1:2016 [IDT], CISPR 14-1:2016/COR1:2016 [IDT]
Zastępuje PN-EN 55014-1:2012 - wersja polska
ICS 33.100.10